Powered by Blogger.

Thursday, December 11, 2008

Install Intex PC TV Capture - Internal TV Tuner

Intex PC TV Capture (Internal TV Tuner) combines the function of TV tuner and Video capture.
Price on Dec 10, 2008 = Rs 850 ( 18$ approx.) in India.

Package content
TV Tuner card - 1
CDROM Driver - 1
Cable: Audio cable - 1
Remote Controller - 1
Remote Receiver - 1
Battery - 2

Hardware Installation
1. Turn off your computer first. Remove the case and insert this TV tuner/capture card into a PCI slot. And put the PC case back.
2. Plug in the TV Cable to the TV card.
3. Plug in the audio cable (that comes with the TV tuner) into the audio output port( Green port ) of this TV Tuner card. Connect other end of the audio cable to the "Line-in" port ( blue port) of the PC ( sound card ).
4. Plug in the Remote controller sensor. Put the reciever near your Monitor.
5. Now turn on the Computer.

5 comments:

sumanarathana May 10, 2010 at 12:43 PM  

Intex PC TV Capture card how install Shoft wayar

Hà Tuấn Đạt August 18, 2015 at 7:57 AM  

Thung lũng kia càng là thánh địa trong lòng bọn họ!

Sau khi Vương Lâm trở về lập tức triệu tập Thập Tam và Âu Dương Hoa, chọn tuyển ra hơn vạn người trong tộc. Mỗi một người Vương Lâm đều tặng cho một đạo sát lục khí. Đạo sát lục khí này ở trong cơ thể bọn họ, phàm là người bị bọn họ giết đều có thể hóa thành sức sống bị hút vào trong sát lục khí trong cơ thể.

Theo một vạn người này giết chóc càng nhiều, sát lục khí trong cơ thể sẽ biến thành càng mạnh mẽ. Thậm chí ở vào lúc cực kỳ nguy cơ có thể tự động chuyển hóa thành Sinh Mệnh Lạc Ấn, bảo hộ một vạn người này an toàn.

Theo sau, một vạn người này được phái ra tiến vào trong chiến trường quận Hỏa Yêu. Vương Lâm cũng không để cho bọn họ gia nhập quân Thiên Yêu mà tản ra tự phát triển. Đối với những người này, Vương Lâm chỉ có một yêu cầu. Đó là không ngừng giết chóc để nuôi dưỡng sát lục khí trong cơ thể!
dong tam game mu cho thuê phòng trọ cho thuê phòng trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật hà nội số điện thoại tư vấn luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Một vạn người đối với trận đại chiến mấy ngàn vạn yêu binh tham gia mà nói không là gì cả. Điểm này Vương Lâm hiểu được, cho nên hắn lập tức phái Âu Dương Hoa và Thập Tam, tặng pháp bảo. Cho bọn họ ba tháng thời gian mang theo người trong tộc còn lại thôn tính ba bộ lạc khác ở trong quận Thiên Yêu!

Mà chính hắn thì cả ngày ngồi trong thung lũng, không ngừng khắc sâu lạc ấn nguyên thần ở trên Tán ma. Đồng thời cũng dùng thời gian còn lại để tu bổ Cấm phiên.

Ba tháng thời gian chỉ chớp mắt đã qua, có pháp bảo của Vương Lâm giúp đỡ, ba bộ lạc

Back to TOP